Bestuur

Samenstelling bestuur:

Voorzitter – Bert Minnema
Secretaris/Penningmeester – Rob Lammers

De belangrijkste taak van het bestuur is er voor te zorgen dat er voor elk clubjaar een programma wordt samengesteld, dat voor alle leden aantrekkelijk is. Elk moment van het lopende jaar kunnen leden wensen kenbaar maken voor het daaropvolgende jaar, zodat het bestuur rekening kan houden met uiteenlopende wensen.

Het bestuur verzamelt alle ingebrachte ideeën en stelt aan de hand daarvan het nieuwe programma op. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor lopende zaken. Naast het bestuur hebben we twee commissies.

De technische commissie die er zorg voor draagt dat beeld en geluid goed werken op de clubavonden en die het bestuur adviseert bij aanschaf van de noodzakelijke apparatuur.
De projectcommissie behandelt ingekomen verzoeken betreffende filmprojecten. Daarbij denken we aan vragen over mogelijkheden dat TAKE ONE een registratie maakt van een jubileum van een zangkoor of van een theatervoorstelling of iets dergelijks.